Maa-ainesten myynnin lisäksi Ajotilaus tarjoaa erilaisia maaurakointipalveluja yhteistyökumppanien kanssa.

Tilauksien ja työkohteiden onnistuminen taataan huolellisella kuljetus- ja työsuunnittelulla. Urakoinnissa laadunvarmistuksen ja – valvonnan toimenpiteet sisältyvät jokaisen hankkeen alussa laadittavaan laatusuunnitelmaan.

Yhtiön kalusto ja ammattilaiset riittävät myös isoihin urakoihin. Ajotilaus on ollut mukana monissa vaativissa, isoissa maarakennusprojekteissa vuosien varrella.  Näihin projekteihin on kuulunut muun muassa urheilukenttien, omakotitalojen perustuksien sekä tierakenteiden rakentamisia.