Louhikon louhoksesta poistettiin vettä yli 25 000 m3

Heinäkuussa 2017 kahden viikon aikana tyhjennettiin Louhikon louhos vedestä, jotta alueella voitiin aloittaa räjäytystoiminta tulevaa murskausta varten.

Louhoksesta tyhjennettiin vettä yli 25000m3.