CE-merkintä

CE-merkintä osoittaa, että valmistaja vakuuttaa tuotteen täyttävän sitä koskevien
EU:n direktiivien vaatimukset ja, että tuote on läpikäynyt mahdollisesti vaaditut tarkistukset.

Kemin Ajotilauksella on CE-merkin kiinnittämisoikeus kiviainestuotteisiin: SFS-EN 13242:2013.
Kyseinen merkintä koskee maa-, vesi- ja tierakentamisessa käytettäviä sitomattomia ja hydraulisesti sidottuja kiviaineksia.

CE-merkityt kiviainekset

Toimitamme maa- ja kiviaineksia Kemin ja Keminmaan kunnan alueilla sijaitsevilta yhtiömme maa- ja kiviaineksen ottoalueilta. Tuotevalikoimamme on
kaikenkattava ja soveltuu niin erilaisiin tie- ja perusrakenteisiin.

 

Raekoko Louhikko Kuusela
0–6 CE Louhikko 0–6 -
0–8 - -
0–16 CE Louhikko 0–16 -
0–31 CE Louhikko 0–31 CE Kuusela 0–31
0–56 CE Louhikko 0–56 CE Kuusela 0–56
0–90 CE Louhikko 0–90 -
6–16 CE Louhikko 6–16 -
16-32 CE Louhikko 16–32 -